Delta Jacobus

Jacobus

Delta Jacobus

  • Moderate sized cows
  • Adds a lot of strength
  • Easy to manage cows
Urodzony
22.03.2017
aAa Code
156324
Color
Black & White
NVI
183
Sire ID
NL 682548137
Kappa / Beta Casein
AB / A1A2
  Big Malki
Delta Topgear  Delta Lailey
Delta Jyll  Buisweerd Mobile
  Delta Jara

NVI B and W base

CRV Health

+5%
Płodność córek 104
Zdrowotn. wymienia 105
Zdrowotność racic 104

CRV Efficiency

+5%
Production (€) 194
Długowieczn. 348
Feed efficiency 101

Cechy produkc.
0 córki, 0 stada, wiarygodność: 73%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg
772 0.08 -0.02 40 25

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Komórki somatyczne
108
Odporność na ketozę
103
Szybkość doju
96
Temperament
99
Łatw. wycieleń córek
104
Żywotność cieląt
103
Krzywa laktacji
108
Szybkość dojrzew.
105
Wiek 1. wycielenia 100
Ciężar ciała
105
Wsk. łatw. wycieleń
102
Żywotn. cieląt (po byku)
105
Milkrobot efficiency
93
Milkrobot interval
107
Milkrobot habituation

Cechy pokrojowe
0 córki 0 stada wiarygodność: 73%

Typ i budowa
101
Wytrzym. produkc.
104
Wymię
106
Nogi i racice
101
Ocena ogólna
105

Wysokość
99
Szer. klatki piers.
105
Głębokość tułowia 100
Kątowość sylwetki 100
Ocena kondycji
107
Pochylenie zadu
101
Szerokość zadu
98
Tylne nogi z tyłu 100
Tylne nogi z boku
98
Ustawienie racic
101
Ocena w ruchu
102
Zaw. przed. wym.
106
Położ. strzyków przed.
101
Długość strzyków
103
Położenie wymienia
106
Zaw. tyłu wymienia
104
Położ. strzyków tyl.
101
Więzadło środkowe 100

Córki Delta Jacobus

Red Rocks Delta Jyll (dam of Jacobus) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Red Rocks Delta Jyll (dam of Jacobus) owner: Midwolder Melkvee, Midwolda
Delta Jara (granddam of Jacobus) owner: FA van Ginkel-van Maanen, Bunnik
Delta Jara (granddam of Jacobus) owner: FA van Ginkel-van Maanen, Bunnik
De Belhoeve Del  (3dn dam of Jacobus) owner: CRV BV, Arnhem
De Belhoeve Del (3dn dam of Jacobus) owner: CRV BV, Arnhem