Szczęśliwa rodzina Knoef z Geesteren z jedną ze swoich rekordzistek


      Pierwsza krowa, która przekroczyła magiczną barierę 100 tysięcy kg mleka w produkjci życiowej, pojawiła się w stadzie Josa i Ingrid Knoef w 1997 r. Od tego czasu, w coraz szybszym tempie, pojawiały się kolejne rekordzistki - do 21 sierpnia 2020 r. takich krów jest już 81! A krów, które wyprodukowały w swoim życiu 10.000 i więcej kg suchej masy (tłuszcz + białko) jest aż 26!
Stado jest cały czas powiększane - przeciętna liczba krów sięga już 130 sztuk. Można bez żadnego błędu stwierdzić, że rodzina Knoef jest rekordzistą nie tylko Holandii w konkurencji krów długowiecznych, ale też rekordzistą Europy i Świata!
Jos Knoef, tak jak olbrzymia większość hodowców w Holandii, używa do krycia buhajów holenderskich - większość spośród krów 100-tysięcznych to córki buhajów pochodzących z programu CRV, tylko kilka najstarszych z nich pochodzi po buhajach spoza tego programu. Podobnie postępują sąsiedzi Knoefów, osiągając również znakomite wyniki - w miejscowości Geesteren, w której mieszkają, do 21 sierpnia 2020 r. odnotowano już 226 krów, które osiągnęły i przkroczyły granicę 100 tys. kg w produkcji życiowej. A w całej Holandii liczba takich krów również szybko wzrasta - w marcu 2016 ich liczba wynosiła 30.075 szt., a w sierpniu 2020 już 40.338 szt.Superrekord - pierwsza krowa 200. tysięczna w Holandii!

Big Boukje 192 - na zdjęciu po osiągnięciu wydajności 160.475 kg mleka (w wieku 15. lat, wycielona 12 razy)

      Na początku lipca 2017 r. słynna krowa Big Boukje 192, wkrótce po swoim 15. wycieleniu, została znaleziona martwa na pastwisku. W ciągu swojego pracowitego życia wyprodukowała 208.163 kg mleka o średniej zawartości 4,64% tłuszczu i 3,86% białka, co dało łączną masę obu tych składników ok. 17.700 kg.
      Big Boukje 192 urodziła się w 1997 roku. Jest ona córką Cash`a, najlepszego syna słynnego buhaja Sunny Boy, a ze strony matki jej dzadkiem jest również znany Labelle. Głębiej w rodowodzie są też bardzo popularne w swoim czasie buhaje F16 i Tops, a podsumowując jej pchodzenie warto dodać, że wszystkie wymienione buhaje pochodzą oczywiście z oferty CRV - Holland Genetics. Jeśli chodzi o Sunny Boy`a, to w stadzie Knoefów aż 8 krów - rekordzistek długowieczności jest jego córkami.
Kliknij, aby zobaczyć rodowód Big Boukje 192