Poza katalogiem oferujemy również nasienie kilku buhajów czarno-białych i czerwono-białych. Przy nazwach podajemy 2 lub 3 indeksy: holenderski NVI, polski PF i amerykański TPI (wycena sierpień 2017). Klikając na każdy z indeksów zostaniesz przekierowany na odpowiednią kartę z aktualną wyceną buhaja, tj. holenderską, polską lub amerykańską.
EMPIRE NVI 363 / PF 137 / cena 1p. 99 zł
ESPERANTO NVI 425 / PF 142 / cena 1p. 139 zł (limitowany)
       Nasienie seksowane - cena jednej słomki 199 zł
FINDER NVI 366 / PF 139 / cena 1p. 139 zł (limitowany)
HOTLINE NVI 303 / TPI 2667 / PF 147 / cena 1p. 139 zł
       Nasienie seksowane - cena jednej słomki 199 zł
       Bardzo limitowany ze względu na wysoki popyt w USA
JORBEN NVI 336 / PF 142 / cena 1p. 99 zł
RUSH HOUR NVI 378 / PF 143 / cena 1p. 119 zł

ANRELI NVI 320 / PF 132 / cena 1p. 99 zł
       Nasienie seksowane - cena jednej słomki 169 zł
JETSKI NVI 301 / PF 133 / cena 1p. 89 zł
JIM P NVI 276 / PF 131 / cena 1p. 89 zł
MULTIPLAN NVI 263 / PF 129 / cena 1p. 79 zł
PRESTIGE NVI 302 / PF 134 / cena 1p. 99 zł
RODY NVI 319 / PF 128 / cena 1p. 99 zł

Uwaga. Wszystkie w/w rozpłodniki to buhaje genomowe, tzn. nie mające jeszcze wyceny na córkach.

Jeśli chcesz skorzystać z tłumaczenia angielskich terminów hodowlanych - kliknij słownik
Buhaje Empire (CE 113), Esperanto (CE 106), Finder (CE 105), Galore (CE 103) i Rush Hour (CE 111) oraz czerwono-białe buhaje Anreli (CE 105), Jim P (CE 104) i Rody (CE 107) można używać do krycia jałówek (w nawiasach podane wskaźniki łatwości wycieleń). Buhaje posiadające wskaźnik 102 (101) lub wyższy dają łatwiejsze wycielenia - można nimi kryć jałówki. W przypadku buhajów genomowych ze względów bezpieczeństwa (mniejsza wiarygodność wyceny) wskaźnik ten dla jałówek podnosi się do 104 (minimum 103).