De Biesheuvel Bertoli

Urodzony 28.01.2009 AI Code 940085
aAa Code 342516 Sire ID NL 533285697
Color Black & White Kappa Casein AB

Bertoli by

De Biesheuvel Bertoli

  • High protein transmitter
  • Moderate sized cows with capacity
  • No Goldwyn & Shottle in pedigree

  Veneriete Willis
Beekmanshoeve Bertil  Tinie 409
Javina 3  O Bee Manfred Justice ET
  Delta Javina

NVI B and W base


Wartość hodowlana
wiarygodność: 91%

% Health % Efficiency Feed intake Długowieczn. NVI
1 1 2.07 108 143

Cechy produkc.
323 córki, 221 stada, wiarygodność: 96%

Kg mleka Tł. % Białko % Tł. kg Białko kg INET
336 0.38 0.26 48 35 246

Cechy funkcjonalne i zdrowotne

Zdrowotn. wymienia
104
Komórki somatyczne
103
Płodność córek
98
Zdrowotność racic
103
Odporność na ketozę
102
Szybkość doju
94
Temperament
96
Łatw. wycieleń córek 100
Żywotność cieląt
94
Krzywa laktacji
101
Szybkość dojrzew.
102
Ciężar ciała
107
Wsk. łatw. wycieleń
99
Żywotn. cieląt (po byku) 100
Milkrobot efficiency
89
Milkrobot interval
109
Milkrobot habituation
95

Cechy pokrojowe
170 córki 117 stada wiarygodność: 94%

Typ i budowa
109
Wytrzym. produkc.
109
Wymię
102
Nogi i racice
106
Ocena ogólna
108

Wysokość
102
Szer. klatki piers.
107
Głębokość tułowia
108
Kątowość sylwetki
107
Ocena kondycji
106
Pochylenie zadu
105
Szerokość zadu
103
Tylne nogi z tyłu
106
Tylne nogi z boku
95
Ustawienie racic
103
Ocena w ruchu
107
Zaw. przed. wym.
103
Położ. strzyków przed.
102
Długość strzyków
104
Położenie wymienia
102
Zaw. tyłu wymienia
102
Położ. strzyków tyl.
96
Więzadło środkowe
93

Córki De Biesheuvel Bertoli

Ansje 278 Owner; Melkveebedrijf Noteboom-Nijenhuis, Holten
Ansje 278 Owner; Melkveebedrijf Noteboom-Nijenhuis, Holten
Jantje 64,Owner: Mts J+G+G Damkot- de Roos, Winterswijk Henxel
Jantje 64,Owner: Mts J+G+G Damkot- de Roos, Winterswijk Henxel
Jantje 64, 2nd calver,  Mts J+G+G Damkot- de Roos, Winterswijk Henxel
Jantje 64, 2nd calver, Mts J+G+G Damkot- de Roos, Winterswijk Henxel
Tineke 156,Owner: G.C. Schoonhoven, Abcoude
Tineke 156,Owner: G.C. Schoonhoven, Abcoude
Tine 153, Mts. Bokma, Workum
Tine 153, Mts. Bokma, Workum
Abtshoeve Snooky 5918, MCA van Beek, Oosterhout Nb
Abtshoeve Snooky 5918, MCA van Beek, Oosterhout Nb