Krzyżowanie międzyrasowe
- krótka informacja katalogowa
 

 "Krzyżowanie międzyrasowe i co dalej" - artykuł 

 Schemat krzyżowania międzyrasowego 

 Krzyżowanie międzyrasowe - filmy z USA i Włoch